Παρουσίαση του Έργου “Nitreos Aquatic”

💧 Παρουσίαση του Έργου “Nitreos Aquatic: Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε άζωτο της καλλιέργειας ρυζιού, με εφαρμογές δεδομένων παρατήρησης γης, για τη μείωση της έκπλυσης και της επιφανειακής απορροής αζώτου και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος”
📣 Με επιτυχία διεξήχθη χθες Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, η ημερίδα παρουσίασης του Έργου “Nitreos Aquatic: Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε άζωτο της καλλιέργειας ρυζιού, με εφαρμογές δεδομένων παρατήρησης γης, για τη μείωση της έκπλυσης και της επιφανειακής απορροής αζώτου και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος”, στην αίθουσα του ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου.
Στην ημερίδα συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι φορείς και τοπικοί παραγωγοί καθώς επίσης και εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος το οποίο αποτελείται από τους: Open Mellon – Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων ΑΕ (Συντονιστής εταίρος), την εταιρία Αγροτικές Εφαρμογές ΙΚΕ (AgroApps), τον ΕΛΓΟ Δήμητρα / Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων και την Ομάδα Παραγωγών Αγροτικές Επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηρίου Β’ ΙΚΕ.
Στόχος του έργου είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος μέσω του ελέγχου των ποσοτήτων αζώτου κατά τη λίπανση σε καλλιέργειες ρυζιού.
Την ημερίδα χαιρέτισε ο επικεφαλής της Ομάδας Παραγωγών κ. Διονύσης Γκέλτσος και ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας κ. Σταύρος Αναγνωστόπουλος ο οποίος τόνισε τη σημασία της υλοποίησης του έργου στην ευρύτερη περιοχή καθώς επίσης και τη συμβολή του Προγράμματος στην διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων και στην συνεργασία φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τον λόγο έλαβε ο κ. Σωτήρης Σερδένης, εκπρόσωπος της Open Mellon, ο οποίος παρουσίασε τα γενικά στοιχεία του έργου, τους στόχους και την μεθοδολογία υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Βασίλη Ασχονίτη, εντεταλμένος ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα, σχετικά με θέματα διαχείρισης θρεπτικών και καλλιεργητικών πρακτικών στην καλλιέργεια ρυζιού. Το πρόγραμμα της ημερίδας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της κ. Παναγιώτας Ντάσιου, Γεωπόνος – AgroApps, σχετικά με την βελτιστοποίηση των εισροών στην καλλιέργεια του ρυζιού με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας NITREOS, και με συζήτηση των συμμετεχόντων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των όσων αναφέρθηκαν στις καλλιέργειές τους.
Το έργο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) (κωδικός πράξης Μ16ΣΥΝ2-00027).
1 1

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο