Πολιτική επικοινωνία

Η εταιρίας μας, επίσης, έχει ασχοληθεί και με την πολιτική επικοινωνία. Έχει προωθήσει υποψήφιους σε εκλογές με μεγάλη επιτυχία. Η πολιτική επικοινωνία είναι ένα κομμάτι με το οποίο έχει ασχοληθεί η SPIRITOαναλαμβάνοντας καμπάνιες αλλά και προβολή προσώπων. Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο στήνεται μια καμπάνια και πιο συγκεκριμένα τον συντονισμό ενεργειών ώστε να είναι επιτυχημένη.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed